Werkvelden

HEVO heeft jarenlange ervaring in een groot aantal marktsectoren. Onze overtuiging is dat opdrachtgevers in het maatschappelijk vastgoed met Risicodragend Projectmanagement meer waar krijgen voor hun geld. Beperkte budgetten en hoge verwachtingen zijn met  RPM geen probleem. U krijgt immers de hoogste kwaliteit voor een vaste prijs. Maar ook beleggers en investeerders krijgen meer zekerheid en lopen minder risico in de prijs.

Onderwijs

Een optimale onderwijsomgeving biedt ruimte aan een onderwijsvisie en draagt bij aan het welzijn van leerlingen en docenten. Nu én in de toekomst. De middelen voor huisvesting liggen echter vaak vast en zijn daarmee beperkt. Risicodragend Projectmanagement biedt u de zekerheid dat u binnen budget blijft en dat maatschappelijk geld kwalitatief goed wordt besteed.

Hierbij houden we ook rekening met de toekomst. Leerlingaantallen kunnen toe of afnemen. Manieren van lesgeven en technieken veranderen. Er zijn oplossingen te bedenken die daar op inspelen. Beslissers blijven gedurende het hele bouwtraject betrokken en aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht zijn altijd mogelijk. U kunt erop vertrouwen dat u met RPM decennia lang optimaal plezier beleeft van uw huisvesting. RPM is hét schoolvoorbeeld van slimmer bouwen.

Lees meer

Zorg & wonen

Goede huisvesting is de basis voor passende zorg voor de hulpbehoevende oudere: zelfstandig wonen, behandeling, dagbesteding of de dagelijkse verzorging voor wie dat nodig heeft. Steeds vaker worden wonen en zorgfaciliteiten ondergebracht in één complex. Als opdrachtgever in de zorg wilt u een gebouw realiseren waar mensen de nodige aandacht krijgen òf kunnen geven. Een sluitende businesscase, ook financieel, geeft houvast.

Met Risicodragend Projectmanagement heeft u de zekerheid dat het eindresultaat voldoet aan de vooraf gestelde kaders, ook qua financiën. Hiermee kunt u banken, investeerders of beleggers overtuigen dat ook zij waar krijgen voor hun geld en dat vastgestelde huurprijzen haalbaar zijn. Het transparante proces biedt ruimte voor voortschrijdend inzicht. En het hebben van slechts één aanspreekpunt is natuurlijk ook weer een zorg minder.

Lees meer

Overheid & bedrijfsleven

De vraag naar vastgoed en de visie op vastgoed veranderen voortdurend en worden gedefinieerd door de ontwikkelingen in de markt. Als eigenaar van vastgoed betekent dit dat u continu met uw vastgoed bezig bent. Beheren, nieuwbouw realiseren, verkopen of aankopen, leegstand oplossen, voldoen aan duurzaamheidseisen, haalbaarheidsanalyses maken en uw portefeuille doorlichten. Daarbij zijn termen als duurzaamheid, waardevermeerdering, risicobeheersing en rendement sleutelbegrippen. Ook de kantoorinrichting is een essentieel onderdeel, zoals het ontwikkelen van nieuwe werkconcepten en de vertaalslag van de werkprocessen naar de fysieke inrichting.

Met Risicodragend Projectmanagement kunnen wij u ontzorgen. Door een flexibel bouwproces zorgen wij ervoor dat het gebouw en het interieur uw organisatie uiteindelijk passen als een jas, met gegarandeerde prestaties en zonder dat u (financiële) risico’s loopt. Zo krijgt uw organisatie weer de ruimte.

Lees meer

Sport & cultuur

De budgetten voor noodzakelijke accommodaties in sport en cultuur zijn al jaren aan bezuiniging onderhevig. Budgetzekerheid is dan ook een voorwaarde voor succes. De regels voor dit soort gebouwen zijn streng en gebruikers worden steeds veeleisender. Multifunctionaliteit en sfeer zijn belangrijk. Er komt dus heel wat bij kijken.

Met Risicodragend Projectmanagement kunnen we op een veilige manier het maximale aan comfort en kwaliteit bieden. Gedurende het traject is het namelijk altijd mogelijk om in overleg aanpassingen door te voeren. Bouwen op de RPM manier biedt ook financiële zekerheid want van onaangename budgettaire verrassingen achteraf kan geen sprake meer zijn. Zo kunt u zich tijdens het bouwtraject al ontspannen.

Lees meer

“RPM heeft voor ons meerwaarde gehad omdat de gemeente de capaciteit niet had en HEVO de risico’s droeg. De afspraken waren helder. Wij wisten waarvoor wij betaalden. Zo is binnen het budget, binnen de plannen en conform de verwachte kwaliteit geleverd.”

Reg Bilardi

NCOD

Meer weten over Risicodragend Projectmanagement?

De specialisten van HEVO vertellen u graag wat Risicodragend Projectmanagement voor u  en uw project kan betekenen.
Schroom niet om contact met hen op te nemen. Bel (073) 6409 409.
Want wie wil er nu niet geheel ontzorgd worden met keiharde resultaatgaranties?

Contact

Heeft u een vraag over Risicodragend Projectmanagement van HEVO en wilt u dat één van onze specialisten contact met u opneemt? Laat dan hier uw gegevens achter.

* verplichte velden