Tweede bouwhandeling basisschool De Korenaar, Eindhoven

Tweede bouwhandeling basisschool De Korenaar, Eindhoven

De start van de nieuwbouw basisschool De Korenaar in Eindhoven is in juni gevierd. Onder grote belangstelling werd, naast het onthullen van het bouwbord, door de kinderen een zelf meegebrachte steen met daarop hun wens voor de nieuwe school in een kuip gelegd.

Vorige week is deze kuip met wensstenen in het hart van de school ingegraven tussen de fundering. Onder toeziend oog van schooldirectrice Berdi de Jonge was het de eer aan enkele leerlingen om ieder een schep zand over de kuip te strooien. De positie is nauwkeurig vastgelegd en zal uiteindelijk in de vloerafwerking de nodige aandacht krijgen. 

De Korenaar is een inclusieve basisschool voor Woensel-Noord. Dit betekent dat alle kinderen uit de directe omgeving welkom zijn, ongeacht achtergrond of beperking. De Korenaar is onderdeel van een brede school, het inclusief SPIL-centrum Jagershoef/Prinsejagt voor de opvang van kinderen van 0-4 jaar. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren.

De omvang van de nieuwe basisschool bedraagt 3.130 m² bvo inclusief een gymzaal en peuterspeelzaal en zal ruimte bieden aan 450 leerlingen.
HEVO verzorgt voor dit project het Risicodragend Projectmanagement.