RPM Overeenkomst nieuwbouw De Uitdaging Nijmegen getekend!

RPM Overeenkomst nieuwbouw De Uitdaging Nijmegen getekend!

 

De heren op de foto (van links naar rechts) zijn Ewoud van der Sluis (directievoorzitter HEVO) en Toine Janssen (RvB Conexus).

Sinds augustus 2016 krijgen er al leerlingen van deze school les op een tijdelijke locatie in voorzieningenhart De Klif.  Het aantal leerlingen van de school groeit tot 2026 uit tot 480. Er wordt een Kindcentrum gerealiseerd, waarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang van KION een plek krijgen. Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw starten in september van dit jaar en zal nog vóór het eind van dat schooljaar (2018/2019) het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen.

 

Nieuw onderwijsconcept

De Uitdaging voegt een nieuw onderwijsconcept toe aan de bestaande scholen in Noord. Er wordt gewerkt vanuit centrale leerpleinen. Kinderen worden dus niet verdeeld in traditionele groepen 1 tot en met 8, maar in units. De kinderen van verschillende leeftijden zijn samengebracht in verticale groepen. Onder- en bovenbouw zijn daarin gesplitst.’ Individuele leerdoelen en onderwijs op maat staan in De Uitdaging centraal.

 

Meer dan basisschool

Kindcentrum de Uitdaging is straks één geheel van basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Bij de Uitdaging worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij de school is ook een gymzaal gepland, waar de school overdag gebruik van kan maken. In de avonduren is deze beschikbaar voor bijvoorbeeld verenigingen.

 

Realisatie van de nieuwbouw

Het gebouw twee verdiepingen tellende gebouw kenmerkt zich door de centrale ruimten, die als leerpleinen worden ingericht. Er komt een podium en ook een groenleerplein op het dak. De gedetailleerde inrichting is in ontwikkeling. 

Planning:

  • Start uitvoering september 2018
  • Oplevering medio/eind april 2019