Basisschool Troubadour Eindhoven

BASISSCHOOL TROUBADOUR EINDHOVEN SUCCESVOL OPGELEVERD.

De vervangende nieuwbouw van de basisschool en gymzaal is door HEVO risicodragend uitgevoerd in opdracht van Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs (SKPO).

In de huidige situatie van Troubadour vestigt de school zich in twee gebouwen, met in het midden een derde gebouw waarin de gymzaal zich bevindt. De gymzaal is gesloopt waarna er op deze plek tussen de twee bestaande gebouwen in, een nieuwe school met gymzaal is gerealiseerd. Tijdens de bouw zijn de bestaande gebouwen in gebruik gebleven.

Het nieuwe schoolgebouw bevat twee bouwlagen. Op de begane grond is een hal, een speelzaal, de nieuwe gymzaal en vier kleutergroepen gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn acht lokalen met tussenruimtes, kantoren en een koffiekamer opgenomen. De nieuwe gymzaal kan, evenals de oude gymzaal, buiten schooltijden gebruikt worden door sportverenigingen en omwonenden.

 

De school is onderdeel van het SPILcentrum “Genderpark”. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. In een SPILcentrum wordt wijkgericht gewerkt en wordt intensief samengewerkt met partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar om zo een optimale bijdragen te leveren aan deze ontwikkeling. Met name de mogelijkheid om samen te werken, een van de kernwaarden van de school, werd belemmerd door de bestaande bouw. Door middel van duidelijke structuur in het gebouw, de leerpleinen en zichtbaarheid wordt met de nieuwbouw weer recht gedaan aan de kernwaarde om samen te werken.

Vanaf maandag 13 mei 2019 is de school in gebruik en kunnen de kinderen en leraren genieten van de nieuwbouw. De Troubadour, daar zit muziek in!

Op het nieuwe speelterrein moet nog even gewacht worden. Maar gelukkig ligt het bestaande speelterrein nog naast de deur. Het nieuwe speelterrein zal bij het ingaan van het nieuwe schooljaar gereed zijn waardoor het optimaal genieten is.

Meer informatie? Vraag het Nick Opbroek (nick.opbroek@hevo.nl) of Henrie van den Berg (henrie.berg@hevo.nl) of kijk verder op onze website.