RPM CONTRACT VOOR DE ZWIJGER COLLEGE IN BUSSUM

RPM CONTRACT VOOR DE ZWIJGER COLLEGE IN BUSSUM

STICHTING INTERCONFESSIONEEL (RK/PC) VOORTGEZET ONDERWIJS IN HET GOOI


Het Willem de Zwijger college is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het is gelegen in de fraaie wijk Spieghel te Bussum en is een van de oudste villaparken in Nederland, ontwikkeld tussen 1870 en 1940. In deze wijk is het college ontstaan vanuit één van de villa’s omstreeks 1920. Het gebouw is de afgelopen eeuw steeds verder verbouwd, uitgebreid en delen er van zijn gesloopt.

 
Door de uitbreidingen is het gebouw intern versnipperd geworden met een onduidelijke hoofdstructuur. Hierbij mist het een duidelijk centraal hart en zijn de klaslokalen erg krap geworden. Looplijnen zijn lang en onderwijskundig verwante vakken liggen niet bij elkaar. Dit heeft directe gevolgen voor personele inzet, denk aan extra ondersteunend personeel voor de Binas vakken. Er is inmiddels de afweging gemaakt dat door een grondige aanpak – lees: ‘vernieuwbouw’ – de levensduur van het gebouw met minimaal 30 jaar kan worden verlengd. Dat betekent dat het gebouw bouwkundig, onderwijskundig en qua wettelijke eisen (energie, binnenmilieu et cetera) conform het bouwbesluit 2015 aan de eisen van deze tijd kan worden aangepast.

Aan de gevel van het gebouw gaat niets wijzigen, de vernieuwbouw zal grotendeels inpandig plaats vinden, zodat het karakter van het fraaie college in de wijk gewaarborgd blijft.

We hebben dit project risicodragend uitgevoerd, waarbij de school zekerheid op prijs, planning én kwaliteit heeft gekregen inclusief invloed op het proces. Bovendien blijven we tot vijf jaar na de oplevering betrokken en verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jan Bonnemaijers, telefoon (073) 6 409 409 of jan.bonnemaijers@hevo.nl