RPM-contract Integraal Kindcentrum Nieuw-Loosdrecht | Onderwijs en opvang op één locatie.

RPM-contract Integraal Kindcentrum Nieuw-Loosdrecht | Onderwijs en opvang op één locatie.

 

In de functionele nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum in Nieuw-Loosdrecht  worden 2 scholen ondergebracht alsmede een kinderopvang, waarin onderwijs (bestaande uit twee onderwijsconcepten) en opvang met elkaar zijn geïntegreerd.
Het einddoel is een volwaardig IKC. Dat betekent dat er invulling wordt gegeven aan de intensieve samenwerking tussen de twee scholen van Talent Primair en de kinderopvang van Eigen & Wijzer.

 

Het nieuwe IKC wordt gebouwd op de huidige locatie van De Sterrenwachter en De Pinkenstal. De planning rondom de bouw van het IKC van Eigen & Wijzer, De Linde en De Sterrenwachter is dat er augustus 2020 gebouwd wordt en de oplevering vervolgens in juli 2021 gaat plaatsvinden.

 

Het IKC is een centrum waar kinderen van 0-13 jaar gedurende de dag kunnen verblijven. Onderwijs en kinderopvang werken maximaal met elkaar samen, waardoor spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten gedurende de dag afwisselen. In het IKC staat het kind centraal en wordt op basis van één pedagogische visie gewerkt.


Meer informatie gewenst? Neem contact op met Jan Bonnemaijers (jan.bonnemaijers@hevo.nl)