Eerste bouwhandeling basisschool De Korenaar, Eindhoven

Eerste bouwhandeling basisschool De Korenaar, Eindhoven

 

Op dinsdag 5 juni 2018 is de start van de nieuwbouw van basisschool de Korenaar in Eindhoven gevierd. De grote groep leerlingen, ouders en omwonenden waren daarbij getuige van de onthulling van het bouwbord door schooldirectrice Berdi de Jonge, bestuur SKPO, gemeente Eindhoven. Vervolgens konden de kinderen een zelf meegebrachte steen met daarop hun wens voor de nieuwe school in een bak leggen. Deze bak met alle wensstenen zal worden ingegraven in het midden van de school.

 

De Korenaar is een inclusieve basisschool voor Woensel-Noord. Dit betekent dat alle kinderen uit de directe omgeving welkom zijn, ongeacht achtergrond of beperking. De Korenaar is onderdeel van een brede school, het inclusief SPIL-centrum Jagershoef/Prinsejagt voor de opvang van kinderen 0-4 jaar. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren.

De omvang van de nieuwe basisschool bedraagt 3.130 m² bvo inclusief een gymzaal en peuterspeelzaal en zal ruimte bieden aan 450 leerlingen.
HEVO verzorgt voor dit project het Risicodragende Projectmanagement.