Diepste punt ondergrondse gymzalen Vossius Gymnasium Amsterdam

Het Vossius Gymnasium is een school voor totaal 832 leerlingen en is gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw uit 1930 (groot circa 6.700 m² bvo) aan de Messchaertstraat 1 te Amsterdam.

Het Vossius Gymnasium heeft behoefte aan uitbreiding van de lesfaciliteiten en daarnaast heeft de gemeente Amsterdam in deze omgeving behoefte aan sportfaciliteiten (voor het verenigingsleven in de avonden en weekenden). Deze gezamenlijke behoeften hebben ertoe geleid dat het schoolbestuur consensus heeft bereikt met de gemeente Amsterdam om twee nieuwe gymzalen (met een vrije hoogte van 7 meter!) met bijbehorende ruimten in de binnentuin ondergronds te realiseren. Daardoor komt er binnen het bestaande gebouw ruimte vrij voor uitbreiding van onderwijsfaciliteiten. Zodoende kan het gebouw met een geoptimaliseerde indeling in de toekomst effectiever gebruikt gaan worden. Daarnaast zal er ook een aanvullende aanbouw worden gerealiseerd die moet dienen als leerplein. Maar niet alleen dat, het gymnasium krijgt met deze verbouwing een nieuw elan en een fris schoolklimaat.

Vorige week werd het ‘diepste punt’ gevierd van de werkzaamheden voor het bouwen van de nieuwe ondergrondse dubbele gymzaal met bijhorende faciliteiten. Daarbij zal een deel ‘studieserre’ worden aangebouwd tegen de bestaande school. De totale omvang is circa 1.340 m² bvo met een circa 9 meter verdiepte kelderbak. Bovenop de ondergrondse gymzaal zal een nieuw schoolplein met groen, sport en ontmoetingsplekken worden gerealiseerd. De voormalige gymzaal in de school zal in een tweede fase tot kantine met keuken worden gerenoveerd. De prognose voor de oplevering van de eerste fase zal augustus 2019 zijn. Gedurende de realisatie van het project blijft de school in gebruik. De school is ontzorgd door het Risicodragend Projectmanagement van HEVO.

Meer informatie: Eduard Bekke en Peter Huys

Bekijk de video : https://www.vossius.nl/de-verbouwing-in-vogelvlucht/